Spracovanie osobných údajov

1. Účel spracovania:
Osobné údaje, ako sú meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa, sú určené výlučne na účely spätného kontaktovania ohľadom vašej otázky alebo požiadavky.

2. Právny základ spracovania:
Spracovanie osobných údajov je založené na vášom súhlase poskytnutom prostredníctvom kontaktného formulára a splnení zmluvných povinností.

3. Doba uchovávania údajov:
Osobné údaje neuchovávame; sú spracované iba na okamžitú odpoveď na vašu otázku alebo požiadavku.

4. Príjemcovia údajov:
Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími stranami.

5. Súhlas:
Poskytnutím osobných údajov súhlasíte so spracovaním podľa uvedených podmienok. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

6. Právo na odvolanie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

7. Kontakt na zodpovednú osobu:
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, kontaktujte nás na farma@uflaskov.sk.

Doprava zdarma!

Pri objednávke nad 6kg.